Stephen Yiu – Notary Public

Contact Us

Преводачески услуги

Савина, нашият български представител, може да Ви предложи своите преводачески услуги при необходимост. Българският е неин майчин език. Също така тя е юрист и се занимава с посредничество при покупко-продажбата на недвижими имоти в България и разрешава имотни въпроси в България. За да научите повече за нейния бизнес, може да посетите следните интернет сайтове:

www.transconsultbg.wordpress.com

www.bulgarian-property-translations.co.uk

За да се свържете с нашия нотариус в Лондон:

Мобилен: +359 888683181, + 44 07506 139 565

Имейл: savoya1978@yahoo.com

Contact Us

Нашата роля и функции

Ние предлагаме широк спектър от нотариални услуги за частни и корпоративни клиенти, относно удостоверяването на документи, които ще бъдат използвани в България и други Източноевропейски държави.

Можете да се срещнете с нас в нашите офиси, може да ви посетим на работното Ви място или вкъщи. Може да си запазите час за вечерно време или през почивните дни, ако е необходимо.

Нашата роля е да проверим (или удостоверим) юридически документи , които ще бъдат използвани в чужбина. Ние трябва да се уверим в самоличността, дееспособността и представителната власт на лицето, подписващо документа.

Нашата работа е подчинена на правилата, установени от нотариалната камара/Faculty Office/. Ние предлагаме най-добрите стандарти на конфиденциалност и представяне. Ние сме застраховани независимо и правим вноски в Компенсационния фонд.

Contact Us

bulgarian-notary-in-london